مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت

اخرین ویرایش 1401/05/06 22:15

مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت

مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت:

1- شناسنامه و گواهی فوت متوفی

2- استشهادیه محضری 

3- رسید گواهی مالیاتی ( مالیات بر ارث ) یا همان فرم شماره 19 اداره دارائی

4- کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث 

5- دادخواست

دادخواست انحصار وراثت را باید به کدام دادگاه ارائه داد؟

مطابق ماده 20 قانون آئین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد  رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است 

مانا وسربلند باشید

نادر فرجی کارشناس املاک ومستغلات و مدیر مشاورین مسکن فرمانیه اراک

برچسب ها: