آیا با وکالت بلا عزل مالکیت ملک منتقل میشود؟

اخرین ویرایش 1401/05/12 10:07

آیا با وکالت بلا عزل مالکیت ملک منتقل میشود؟

بسیاری از مردم گمان میکنند اگر مالک ملک وکالت بلاعزل به نام آنها منتقل کند "با تنظیم وکالت مالکیت ملک به آنها منتقل میشود  ومالک ملک 

محسوب میشوند

(( این یک باوراشتباه است))

وکالت بلا عزل فقط احازه انتقال مالکیت است و به تنهایی مالکیت را منتقل نمی کند

در کنار وکالت بلاعزل حتما باید “ مبایعه نامه ” نیز تنظیم شود

نادر فرجی کارشناس املاک و مستغلات و مدیر مشاورین مسکن فرمانیه اراک

برچسب ها: