قوانین پیش فروش آپارتمان

اخرین ویرایش 1402/07/27 10:10

قوانین پیش فروش آپارتمان

قوانین پیش فروش آپارتمان به شرح زیر است:

1. تعیین قیمت: قیمت پیش فروش آپارتمان باید توسط صاحب آپارتمان تعیین شود و باید منصفانه و با توجه به شرایط بازار باشد.

2. قرارداد پیش فروش: قرارداد پیش فروش باید شامل شرایط و قوانین دقیقی درباره موعد تحویل آپارتمان، اندازه و ویژگی های آن، شرایط پرداخت و سایر موارد مربوط به فروش باشد.

3. وثیقه: صاحب آپارتمان می تواند از خریدار وثیقه ای دریافت کند که به عنوان تضمین برای خرید آپارتمان استفاده می شود. این وثیقه در صورت عدم انجام قرارداد توسط خریدار صرف می شود.

4. تسلیم آپارتمان: صاحب آپارتمان باید آپارتمان را در موعد تعیین شده در قرارداد به خریدار تحویل دهد. در صورتی که تحویل آپارتمان به تاخیر بیفتد، خریدار حق دارد از قرارداد خارج شده و وثیقه خود را بازگرداند.

5. تغییرات در آپارتمان: در صورتی که صاحب آپارتمان قبل از تحویل آپارتمان به خریدار تغییراتی در آن ایجاد کند، باید این تغییرات را به خریدار اطلاع دهد و اجازه وی را بگیرد.

6. مراجعه به دادگاه: در صورتی که بین صاحب آپارتمان و خریدار اختلافی پیش آید، آنها می توانند به دادگاه مراجعه کرده و ادعاهای خود را مطرح کنند. قرارداد پیش فروش و وثایق مربوطه به عنوان مدرکی قابل قبول در دادگاه محسوب می شوند.

7. لغو قرارداد: در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد پیش فروش قرارداد را لغو کنند، باید به شرایطی که در قرارداد برای این موضوع تعیین شده است، عمل کنند.

برچسب ها: