برای فروش
خرم
خرم
خرم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 11.1 میلیارد تومان
کد ملک 133
برای فروش
مسکن
مسکن
مسکن
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 141
برای فروش
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
6 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 154متر مربع
قیمت فروش 6.9 میلیارد تومان
کد ملک 155
برای فروش
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
خرم
5 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 306
برای فروش
هپگو.مسکن مهر صادقیه
هپگو.مسکن مهر صادقیه
هپگو.مسکن مهر صادقیه
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
هپگو.مسکن مهر صادقیه
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 68متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 408
برای فروش
هپکو فاز 3
هپکو فاز 3
هپکو فاز 3
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
هپکو فاز 3
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 100
برای فروش
شریعتی .جماران
شریعتی .جماران
شریعتی .جماران
شریعتی .جماران
شریعتی .جماران
شریعتی .جماران
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی .جماران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 129
برای فروش
شریعتی
شریعتی
شریعتی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 13.9 میلیارد تومان
کد ملک 183
برای فروش
مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
مصطفی خمینی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 167متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 130
برای فروش
خیابان ملک
خیابان ملک
خیابان ملک
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان ملک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 158متر مربع
قیمت فروش 11.9 میلیارد تومان
کد ملک 138